Uốn cành

bachtung2.jpg

Uốn cành

Hướng dẫn cách uốn cành. Cách uốn cành bằng dây kẽm, vì nhanh chóng và tiện lợi hơn.