Làm trực mẫu tử từ cây phôi

Làm trực mẫu tử từ cây phôi

  Ý tưởng tạo hình     29.760

Hình hài cây lúc đầu khi đưa vào chậu

Thực hiện jin 1 cây tùng

Thực hiện jin 1 cây tùng

  Ý tưởng tạo hình     19.560

Phôi đã cắt 1 số phần được mang về, cao 60 cm

Tạo mini bonsai từ táo gai này

Tạo mini bonsai từ táo gai này

  Ý tưởng tạo hình     21.108

Một cây táo gai nhỏ nhắn khi chưa tạo dáng

Tùng - tạo dáng và cách chọn thế

Tùng - tạo dáng và cách chọn thế

  Ý tưởng tạo hình     29.117

Trước khi tạo dáng, cây đã trồng dưới đất và mới lên chậu 1 năm

Tạo dáng cây bách tùng

Tạo dáng cây bách tùng

  Ý tưởng tạo hình     18.593

Cây tùng phôi, cao 85cm, đã được chăm tốt

Cây thông Xcôt-len này tạo dáng thế nào?

Cây thông Xcôt-len này tạo dáng thế nào?

  Ý tưởng tạo hình     16.378

cây thông Xcôt-len khi chưa tạo dáng

Cây này, có nên cắt ngọn trực?

Cây này, có nên cắt ngọn trực?

  Ý tưởng tạo hình     29.918

  Đây là cây đã có dáng ban đầu và chủ nhân băn khoăn có nên cắt ngọn trực hay không? Xin hãy cho ý kiến!